The Other Traveller

Europa bewaakt haar grenzen met geweld

The Other Traveller is de tweede documentaire van Pieter Boeles (76). Na zijn pensionering als hoogleraar migratierecht begon Boeles met het maken van films met een kleine fotocamera. Hij monteert zijn films zelf. Via een project van de VU kwam hij in aanraking met de huiveringwekkende gebeurtenissen aan de Europese zuidgrens. In deze film stelt hij de vraag waarom ‘wij’ overal heen kunnen reizen en ‘zij’ Europa slechts kunnen bereiken met gevaar voor eigen leven.

Boeles constateert dat Europa haar grenzen bewaakt met geweld – vaak uitbesteed aan grenslanden – en daarbij het verlies van levens van de ‘andere’ reizigers op de koop toe neemt. In De Groene zegt hij deze week: ‘Ze proberen het lelijke gezicht van Europa te verbergen door slachtoffers naar de andere kant te verplaatsen. Het bewaken van de buitengrenzen bevordert de interne rust. Maar ik wil niet dat het op deze manier gebeurt. Ik ben medeplichtig. En u ook.’